...

V našom kreatívnom labe sú nápady viac než len myšlienky. Sú to začiatky niečoho výnimočného. Sme tvorcvi, ktorí hľadajú nielen riešenia, ale aj spôsoby, ako oživiť svoje vízie. Ponúkame prispôsobené produkty, ktoré presne zodpovedajú vašim potrebám. S pomocou našej rozsiahlej siete talentovaných spolupracovníkov prenikáme do sveta materiálov s neobmedzenou tvorivosťou – od jemnosti papiera, cez prirodzenú krásu dreva a čírosť skla, až po stálosť betónu.

Naša misia? Spájať kreatívne mysle s materiálmi, ktoré rozprávajú ich príbehy najlepšie.

Design shop – anglicky

You can find local design

right in the city center.

You can find 100+ products from local designers, artists and makers in the design shop in Lab.cafe, in the historic Stara Tržnica (Old Town Market) in Bratislava.
 
Easily accessible by public transport, by bike or on foot.
 

Free shipping worldwide for orders over €50 (EU) or 150€ (elsewhere)

X
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.